Hankkeen tausta

Kylän keskellä on sijainnut kylän toiminnan keskus, koulu, jonka opetustoiminta lakkasi kesäkuussa 2022 lukukauden päätyttyä. Koulu on toiminut kyläläisten harrastuspaikkana sekä kokous- ja kokoontumispaikkana. Koulutoiminnan lakattua oli kyläläisten pelkona, että samalla katoaa kylän toiminnan ja yhteisten tapaamisten keskus.

Kyläläisten yhteisten kokoontumisten ja keskustelujen jälkeen tuli voimakkaasti esille kyläläisten vahva tahtotila säilyttää koulu kyläläisten ja koko kunnan yhteisenä kylätalona. Suurimpana huolenaiheena nousi kuitenkin esille se, kuinka suuren koulurakennuksen ylläpitokustannukset pystytään kattamaan ja kuka ja miten talon toimintaa voidaan pyörittää järkevästi.

Keskustelujen tuloksena neuvoteltiin Pyhäjoen kunnan kanssa määräaikainen vuokrasopimus 1.8.2022-31.12.2023, jonka aikana on tarkoitus kartoittaa onko Kylätalolle tarvetta ja kuinka sen ylläpitokustannukset saadaan katettua. 

Samalla päätettiin hakea Nouseva Rannikkoseutu ry:ltä kehittämishanketta, joka mahdollistaa 50 % työajalla olevan henkilön kehittämään Kylätalon toimintaa vuoden aikana.

Hankkeen toimenpiteet

Hankekoordinaattori:
Hankkeessa palkataan 50 % työajalla oleva hankekoordinaattori, jonka tehtävänä on organisoida ja huolehtia Kylätalon toimintasuunnitelman laatimisesta yhteistyössä kyläyhdistyksen hallituksen ja jäsenten kanssa.

Tavoitteet:
Hankkeen aikana toteutetaan Kylätalon toimintasuunnitelma, joka pitää sisällään käyttösuunnitelman, kannattavuuslaskelman sekä niihin perustuvat alustavat yhteistyösopimukset Kylätalon käyttäjien kanssa. Kannattavuuslaskelman yksi osa-alue on tarkastelu kylätalon ylläpitokustannusten pienentämiseksi. Hankekoordinaattori vastaa suunnitelmien laatimisesta sekä niitä varten kerättävistä tiedoista.

Hankkeen aikana lisätään kyläläisten osaamista liike- ja palvelutoiminnasta, työnantajana toimimisesta ja verotusasioista.

Hankkeen aikana järjestetään 2 kaikille avointa Kyläriihi-iltaa sekä 3 lähialueen vastaaviin kylätaloihin suunnattua opintoretkeä.

Hankkeen aikana viimeistellään kylän uudet kotisivut ja kehitetään viestintää.

Hankkeen toteuttaja: Pirttikosken kyläyhdistys ry

Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry

Toteutusaika: 30.8.2022 – 31.10.2023

Kustannusarvio: 28 029,45 €

Tuki: 80 %

Scroll to Top